D.C.D. Fonds

Dutch City Dance Fonds

Iedereen verdient een kans om te onderzoeken, te leren, te groeien en te verbinden.

Dutch City Dance wil met project ‘Research, Learn, Grow & Connect’ zich richten op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Met dit project richt DCD zich op twee doelgroepen: kinderen die leven in armoede en ouderen die zich eenzaam voelen en geen of weinig contact hebben met anderen in de buurt. Samen met kansfonds is er een budget beschikbaar gesteld om deze twee groepen door middel van dans te laten verbinden met zichzelf en met anderen.