Lindy hop

Lindy hop is een Afro-Amerikaanse dans die geboren is in Harlem, New York in de late jaren twintig en vroege jaren dertig. Het was een samensmelting van vele verschillende dansen, maar voornamelijk gebaseerd op jazzdans, tapdansen en charleston. De ontwikkeling van Lindy hop ging samen op met de ontwikkeling van jazz. Om die reden wordt de term Swing zowel voor deze dansstijl gebruikt als voor de jazzstijl waarop wordt gedanst.

Er wordt gedanst op de muziek van onder andere Louis Armstrong en Ella Fitzgerald.

Lindy hop heeft een duidelijke basis en is vooral gericht op het ontwikkelen van de Swing. De stijl biedt veel ruimte voor improvisatie. In de lessen wordt aandacht gegeven aan de basis, welke tevens de karakter is van de dans en de timing en muzikaliteit.