Waarden

Onderzoek, leer, groei en verbind.

Dansen gaat over onszelf en elkaar ontwikkelen. Onderzoek, leer, groei en verbind met Dutch City Dance. Inspireer en stimuleer elkaar tot leren in een uitdagende leeromgeving.

Bij Dutch City Dance gaat het om de behoefte om te leren en plezier in het leren om verder te groeien. Het gaat om betekenis creëren:

Wat wil ik leren in plaats van wat moet ik leren?

Door het doen, doen, doen (o.a. privé intensieve lessen en begeleid trainen in mini groepen), leren we. Door middel van hoogwaardige kennis sturen we op kwaliteit, flexibiliteit en plezier in het dansen. Kwaliteit en groei wordt gestimuleerd door volledige persoonlijke aandacht op maat en ruimte voor feedback/evaluatie.

Het leren hangt samen met de ontwikkeling die mensen zelf door willen maken. Dutch City Dance gaat voor leren als uitdaging. Het brein wordt constant geprikkeld door slim te wisselen tussen theorie, praktijk en meerdere vaardigheden tegelijkertijd.